Endokrinpatologi

Endokrinpatologiska linjen analyserar och karakteriserar sjukdomstillstånd i de endokrina organen, d.v.s. de organ som innehåller hormonproducerande celler.

Prover som handläggs utgörs av operationspreparat och biopsier från exempelvis sköldkörteln, bisköldkörteln, binjurar och bukspottkörteln. De flesta övriga organ i kroppen, som tarmen, huden och lungan, innehåller också spridda hormonproducerande celler som kan ge upphov till tumörer. De hormonproducerande tumörerna kan oftast identifieras vid den mikroskopiska undersökningen men ibland används immunhistokemisk undersökning av hormoner och andra proteiner som är kopplade till hormonsyntes eller hormonlagring, exempelvis kromogranin och synaptofysin, för att säkerställa diagnosen. Även tumörens tillväxthastighet kan karakteriseras med immunhistokemisk färgning för Ki67, och denna analys är viktig för valet av behandling.

Diagnostiken baseras på nationella, europeiska och internationella styrdokument fastställda av Svensk förening för Patologi, European Neuroendocrine Tumor Society och Världshälsoorganisationen/WHO.

Formella samarbeten

Vår enhet är en viktig del i Akademiska sjukhusets Centre of Excellene för neuroendokrina tumörer. Medlemmar från linjen medverkar varje vecka i multidisciplinära ronder där anmälda fall (patologirond) diskuteras och behandlingsbeslut fattas.

Vävnadsprover inkommer från hela Sverige och resten av världen för eftergranskning av diagnoser och konsultation.

Medlemskap

Linjen är representerad i

  • Svensk förening för patologi
  • International Academy of Pathology
  • European Neuroendocrina Tumor Society (ENETS)

Forskning

Patologer inom linjen samarbetar med Akademiska sjukhusets kliniker.