Arbeta på hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi

Om oss

Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi är ett verksamhetsområde som arbetar med högkvalificerad vård och behandlingar inom hjärtsjukvård och lungmedicin samt funktionsdiagnostik. Som universitetssjukhus har vi förutom sjukvård, ett stort ansvar i utbildning och forskning för utveckling och kompetensspridning inom och utanför regionen. 

Går du och funderar på hur ditt arbetsliv skulle kunna utvecklas och berikas? Vi träffar dig gärna och presenterar våra verksamheter. Om du vill vara med en dag och känna av miljön och verksamheten, hör av dig!

Lär känna oss

Arbeta på hjärtsektionens vårdavdelningar

Bli en del av en spännande och utvecklande arbetsplats.

Bli en del av en spännande och utvecklande arbetsplats.

Våra sektioner

Vill du arbeta med oss?

Kontakta oss för mer information: 

Terese Ahrne 
avdelningschef klinisk fysiologi 

Sofie Simonsbacka 
avdelningschef kung- och allergimottagningen, sömnapnémottagningen  

Anna Länsberg
avdelningschef hjärtavdelningarna 50 F & G 

Josefin Spengler 
avdelningschef hjärtmottagningen 

Maria Östlund 
avdelningschef arytmilab 

Annika Gunnarsson  
avdelningschef PCI/hjärtangiografilab  

Dina förmåner

Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar för att du ska ha det bra, känna dig trygg och ha kvalitet i livet utanför jobbet. Med ett av Sveriges bästa kollektivavtal får du förmåner som gör att du kan känna dig tryggare ekonomiskt genom hela livet. Här beskriver vi kortfattat våra förmåner.

Inte från Uppsala? Vi hjälper dig med bostadsbidrag!

Bor du utanför Uppsala men vill jobba här? Vi vet hur svårt det kan vara med bostad och vill därför erbjuda dig som utomlänsboende ett bostadsbidrag under de sex första månaderna om din månadskostnad överskrider 7000 kronor. 

Vi bidrar även med ett UL-busskort under sex månader alternativt ett cykelpaket där cykel, hjälm och bygellås ingår.