Gynekologisk patologi

Den gynekopatologiska linjen handlägger material rörande alla benigna och maligna tillstånd inom gynekologisk patologi.

Det diagnostiska materialet varierar från mindre biopsier och curettage till operationspreparat omfattande multipla organ från bukhålan.

Årligen handläggs över 7 000 fall av linjen.

Handläggningen av fall följer rekommendationer som framtas av den nationella vårdprogramgruppen.

Formella samarbeten

Linjen medverkar i nationella KVAST-gruppen, nationella och regionala vårdprogramgrupper.

Linjen medverkar i en multidisciplinär rond, varje vecka, där anmälda fall (patologirond) diskuteras och behandlingsbeslut fattas.

Medlemskap

Linjen är representerad i

  • Svensk förening för patologi
  • International Academy of Pathology
  • Nordic Society of Gynecological Oncology

Forskning

Patologer inom linjen samarbetar med Akademiska sjukhusets klinikers forskningsprojekt samt även andra nationella forskningsprojekt.