Bröstpatologi

Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerformen hos kvinnor, med 7000 nyanmälda fall i Sverige varje år varav 250-300 i Uppsala. Majoriteten av dessa kvinnor är över 50 år men även yngre kvinnor kan drabbas av bröstcancer.

På avdelningen för klinisk patologi undersöks först cell- och vävnadsprover tagna från en knöl som upptäckts av patienten själv, av läkare eller vid mammografin. Om provet visar sig innehålla cancer, föreslås vanligtvis att cancern opereras bort. I operationspreparatet bedömer en patolog bland annat om tumören blivit borttagen i sin helhet (radikalitet) samt även tumörens storlek och karaktäristika, exempelvis uttryck av hormonreceptorer, Her2 samt cellernas delningshastighet. Denna information ligger sedan till grund för kommande behandling.

Bröstpatologilinjen på Klinisk Patologi handlägger årligen cirka 2000 prover.

Formella samarbeten

Linjens patologer medverkar vid två multidisciplinära ronderna som organiseras varje vecka, där diskussioner av anmälda fall (Patologirond) utmynnar i ett gemensamt förslag till behandling. Regionala och nationella vårdprogrammen för bröstcancer.

Medlemskap

Linjen är representerad i

  • Svensk förening för patologi
  • International Academy of Pathology

Forskning

Bröstpatologerna deltar i flera forskningsprojekt som pågår på bland annat onkologi- och kirurgi-kliniken, samt avdelningen för klinisk genetik.