Gastrointestinal patologi

Linjen för gastrointestinal patologi handlägger i princip alla ärenden som berör sjukdomstillstånd som innefattar magtarmkanalen i sin helhet, levern, gallblåsan och den exokrina bukspottkörteln.

Sjukdomstillstånd som handläggs är precancerösa och tumörtillstånd, inflammatoriska sjukdomar samt olika typer av motilitetsrubbningar i tarmen. LInjen utför histologiska och immunhistokemiska analyser och i vissa fall även mutationsanalyser.

Formella samarbeten

Linjen medverkar i regionala vårdprogramsgrupper samt vid regelbundet återkommande multidisciplinära ronder, där anmälda fall (patologirond) diskuteras och behandlingsbeslut fattas. Då gastrointestinal patologi innefattar många organsystem med många olika frågeställningar så delas de multidisciplinära ronderna upp i övre och nedre onkologiska gastroronder och i medicinska vuxen- och barngastroronder samt leverrond. Vid dessa ronder behandlas inte bara fall från Uppsala utan även fallfrån bland annat Gävle och Falun.

Årligen hanterar linjen för gastrointestinal patologi omkring 8000 prover.

Medlemskap

Linjen är representerad i

  • Svensk förening för patologi
  • International Academy of Pathology

Forskning

Patologer inom linjen samarbetar med Akademiska sjukhusets kliniker inom translationella forskningsprojekt.
Egen forskning sker inom följande områden; kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar som morbus Crohn och ulcerös colit, primär scleroserande cholangit samt neurodegenerativa sjukdomar inom det eneteriska nervsystemet.