Hjärt- och kärlpatologi

Denna linje inom patologi handlägger fall rörande sjukliga förändringar i hjärta och kärl. Det material som erhålls för histopatologisk undersökning är främst biopsier från hjärta samt operationspreparat från aorta - stora kroppspulsådern.

Hjärtbiopsier

Vi deltager i ett flertal projekt rörande hjärtsvikt inkluderande om även morfologiska förändringar kan reverseras vid dessa tillstånd. Vidare projekt fokuserade kring utvecklingen av aortaaneurysm.
Vid sviktande hjärtfunktion sker utredning med olika metoder såväl invasiva som icke-invasiva. Hjärtbiopsier tas från höger kammare. De mest förekommande frågeställningarna är; vilken typ av morfologisk förändring som föreligger och dess orsaker, exempelvis om en ärftlig komponent föreligger. Vidare efterfrågas om förändringarna kan läka eller om transplantation kan bli nödvändig.

Stora kroppspulsådern

Brusten aorta är ett mycket allvarligt tillstånd och kräver akut kirurgisk behandling. Det föreligger väsentliga skillnader om bristningen är lokaliserad i bröst- eller bukaorta. De frågeställningar vi besvarar är orsaken till bristningen, om det sannolikt finns en genetisk komponent, graden av inflammation samt eventuell infektion.

Medlemskap

Linjen är representerad i

Forskning

Patologer inom linjen samarbetar med Akademiska sjukhusets kliniker.