Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Cytologi

Cytologi är den gren inom patologin där man studerar och diagnostiserar sjukliga processer på cellnivå, framför allt tumörer och tumörliknande sjukdomar men även diverse infektioner och inflammationer.

Cytologiska analyser på punktioner utförs preoperativt vid misstanke om cancer. Exfoliativ cytologi analyserar cellförändringar i vätskeansamlingar i t.ex. bukhåla, lungsäck och cerebrospinalvätska. Punktionspreparat inkommer främst från mammografin och från vår egen Punktionsmottagning.

En stor del av verksamheten består av de gynekologiska hälsokontrollerna. Dessa utförs för att förebygga livmoderhalscancer (finna precancerösa cervixlesioner). Inom gynhälsokontrollen, analyseras och diagnostiseras prover som inkommer både från den hälsokontrollorganiserade cellprovtagningen och från indicerad provtagning, d.v.s. när patient på eget initiativ uppsökt vården. Sammanfattningsvis analyserar och diagnostiserar cytologenheten material av typen smear/utstryk, aspirations- och exfoliativa prover i form av cellutstryk från exsudat, sköljvätskor, borstprov och punktioner, från olika organ.

Vid ett patologiska fynd i det cytologiska provet kompletteras diagnostiken eventuellt med histopatologiska, immunhistokemiska, flödescytometriska, elektronmikroskopiska och molekylärpatologiska analyser.

Var god se även Processer - Cytodiagnostiskt laboratorium

Formella samarbeten

Styrgrupp för gynekologisk hälsokontroll
Multidisciplinära ronder