För dig som vårdgivare

Svarstider

Generell tid för ett slutfört arbete som inkluderar den laborativa, diagnostiska och administrativa delen:

 • Ett litet preparat (runt en sockerbit) 5 arbetsdagar
 • Ett större preparat (runt en apelsin) 9 arbetsdagar
 • Cytologi 2 arbetsdagar
 • Obduktion cirka 1 månad

Provinlämning

Provinlämningen tar emot preparat för diagnostik mellan kl 8:00-16.00, helgfri måndag-fredag.

Färska prover skall vara provinlämningen tillhanda före kl 16.00 provtagningsdagen. I fall ett prov kan förväntas inkomma efter denna tid, måste kontakt tas med provinlämningen före kl. 16. Färsk- och fryssnittsprov måste alltid föranmälas per telefon.

För provtagningshandledning provinlämningen
018-611 38 14
Mån-fre 8-16, Rörpost: BF58


Diagnostikrelaterade beställningar

För handläggning av en beställning krävs att någon av följande blanketter används. Ifylld blankett faxas eller postas till oss.


PAD-utlåtanden

Regelverk

Enligt sekretesslagen får vi inte skicka kopior på PAD-utlåtanden utan skriftlig beställning som bekräftar ett giltigt samtycke. Utöver detta kan en kopia på utlåtanden beställas den primära vårdgivaren.

Tillgång till PAD-utlåtanden (utanför Cosmic)

Ett utlåtande skickas till insändaren på enligt remissen angiven adress.
Utlåtandet finns även i Patologens databas SymPathy.
Utlåtandet går inte att hitta i Cosmic.

Tillgång till PAD-utlåtanden (inom Cosmic)

 1. Alla utlåtanden från och med hösten 2011 finns tillgängliga via RoS i Cosmic.
 2. Tidigare har det även funnits tillgång till att läsa PAD-utlåtanden i WebbSymPathy/Laboratoriesvar. Detta system används nu endast vid driftstörningar och då beställs behörighet via Navet och Laboratoriesvar.
 3. Utlåtanden före hösten 2011 finns i Kovis. Sök under enhet Klinisk patologi eller den vårdande enhet som arkiverat patientens journal.
 4. Utlåtanden före 1976 finns på Regionarkivet. Kopia på utlåtanden beställs via;

  * Regionarkivet, välj "beställ ur arkivet"
  * intern post Regionarkivet, Västra Ågatan 16, Uppsala
  * postadress Region Uppsala, Regionarkivet, 751 85 Uppsala
  * e-post till regionarkivet@regionuppsala.se


Multidisciplinära ronder

Till en linjerelaterad multidiciplinär rond samlas representanter för olika specialiteter, däribland medicinare, kirurger, onkologer, radiologer och patologer, för att diskuterar alla fynd som berör den enskilda patienten. Enligt vårdprogrammen skall dessa multidisciplinära ronder hållas regelbundet, helst veckovis, för att optimera vården av patienten. I princip handläggs de flesta patienter med en tumörsjukdom, vid dessa ronder.

Fallen anmäls till ronden via navet Patologirond. Vid anmälningstillfället kan kliniska frågeställningar anges.

Patologerna medverkar vid de multidisciplinära ronderna enligt det gällande rondschemat. Närvaro av en patolog anges på Navet via Patologirond.

Fall som skall diskuteras på en multidisciplinär rond, skall läggas upp av beställaren (klinikerna/patologen) på en aktiv "Patologirond" som finns på Navet (Kunskapsbanken -IT-system- Patologirond) (länken fungerar endast för LUL-personal).

 • Det är av vikt att följa tidsangivelsen "anmälningstopp" eftersom det är då hanteringen av rondfall påbörjas på patologen.PAD/Cyt, anamnes, CT mm, frågeställning är frivilligt att fylla i.
 • Om rondanmälan gäller patient med PAD på annat sjukhus måste en eftergranskningsremiss skickas in till patologen minst en vecka före så att preparatet hinner komma fram i tid till rondtillfället.
 • Obesvarade/ej signerade fall kommer inte att inkluderas som rondfall. Detta noteras på Patologirond.
 • Inga anmälningar kommer att tas emot via e-mail, fax, telefonsamtal etc.
 • Om inga fall finns uppskrivna på Patologirond vid "anmälningsstopp" kommer patologen inte att närvara vid ronden.

Vid förfrågningar gällande verksamheten inom ett visst område, ta kontakt med ämnesansvarige patologen eller direkt med sektionschefen.

Inloggning

För att kunna logga in behöver du ha behörighet samt ett aktivt Notes-konto.

 1. Din IT-samordnare ordnare Notes-konto.
 2. Din närmaste chef beslutar om du skall ha denna behörighet.
 3. Din närmaste chef eller representant mailar sedan beslutet till patologi.it@akademiska.se, det MÅSTE framgå vilken chef som tagit beslutet. Uppgifter som behövs är: Namn, akronym (förnamn efternamn/AL/UAS/LUL) eller användarnamn. Skicka inte med personnummer.

Bekräftelse skickas ut via mail när det är klart. För att logga in på Patologirond första gången så kan det behöva göras ett lösenordsbyte via denna länk,

Din IT-samordnare kan hjälpa till vid lösenordsbyte och för att komma igång första gången.