Världsprematurdagen 2022

2022-11-17 13:00

I Sverige finns över 100 000 för tidigt födda barn under 18 år. Varje år föds ytterligare 6 500 barn och antalet ökar för varje år. Det finns stora skillnader i det medicinska, psykosociala och pedagogiska stödet i Sverige för dessa barn trots att samhället vinner på att hjälpa dem till livslång hälsa. Effekterna av att födas för tidigt följer också många barn långt upp i skolåldern. 

Den 17 november är det Världsprematurdagen – en dag som ökar medvetenheten kring för tidigt födda barn. Akademiska sjukhuset anordnar ett evenemang för att sprida kunskap och öka kännedomen om för tidigt födda barn. Välkommen att ta del av personliga berättelser, aktuell forskning och gott fika. 

När

Torsdagen 17 november 2022

Plats

Psykiatrinshus, ingång 10

Program

Programmet uppdateras löpande.

13:00  Välkommen

13:10  Barnkör från Uppsala Musikklasser

13:30   Föreläsning: Vad är neonatologi, vad är ”för tidigt född” och vilka är våra ”nycklar” till framgång?

14:00   Neonatolog och själv född för tidigt– en personlig reflektion

14:20   Fikapaus

15:00   Aktuell forskning inom området

15:20   Föräldraberättelse

16:15   Hur går det för barn som är för tidigt födda?

16:45   Våra framtidsvisioner