Att lämna synpunkter eller klagomål till Akademiska laboratoriet

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den tjänst du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Dina synpunkter kan till exempel gälla provtagningsanvisningar, svarstid, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med laboratoriet. Du kan också komma med förslag på hur våra tjänster kan bli bättre eller berätta om du är särskilt nöjd med något.

Rikta dig gärna direkt till den sektion du skickat beställningen till/fått svar ifrån, via
Laboratorieadministrationen som sedan förmedlar kontakten till berörd sektion/avdelning. Meddelandet skickar du till funktionsbrevlådan laboratorieadministration@akademiska.se (krypterad mejl vid behov)

Det går också bra att skriva brev eller ringa, se kontaktuppgifterna på denna webbplats

Vid negativa händelser, avvikelser, kan du som medarbetare inom Region Uppsala förstås som vanligt använda Regions Uppsalas avvikelsehanteringssystem Medcontrol för att registrera händelsen.

Du ska få återkoppling så snart som möjligt

Du ska få återkoppling på dina klagomål eller synpunkter. Hur lång tid det tar beror bland annat på vad det är du har klagat eller haft synpunkter på. Ibland kan laboratoriet behöva tid för att utreda vad som har hänt och hitta lämpliga åtgärder. Normalt kan detta ta 4-6 veckor.

När du har kontaktat laboratoriet med klagomål eller synpunkter får du en bekräftelse på att de har tagits emot. Om det är möjligt får du också information om när du kan förvänta dig en återkoppling.

Du ska få svar

Du kan få svar muntligt, till exempel genom ett telefonsamtal eller ett möte. Det kan också lämnas skriftligt, till exempel genom ett mejl eller brev med utdrag ur ärendehanteringssystemet. Hur omfattande svaret är beror på vad du klagat eller haft synpunkter på.

Återkopplingen innehåller vanligen en orsaksutredning och Du ska också få information om vad laboratoriet ska göra för att förbättra din upplevelse som beställare/kund. Du ska också få information om vem du ska kontakta om du har fler frågor.