Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Nya referensintervall för (B)Erc-Retikulocyter samt Ret(B)-MCH(Hemoglobin)

2019-12-18

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi

Ändring i analysen tromboelastografi (TEG) from 2019-12-17

2019-12-16

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Nyhet från klinisk genetik december 2019 - januari 2020

2019-12-06

Nyhet från klinisk genetik.

Provremisser på klinisk genetik

2019-11-19

Nyhet från klinisk genetik

Ändring av analyssortiment på Klinisk Patologi

2019-11-19

Nyheter från Klinisk patologi

Införande av nya metoder för Klamydia/Gonorré och Mycoplasma genitalium 2019

2019-11-07

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

S-Olanzapin, ny läkemedelsanalys i Uppsala

2019-11-07

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi