Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Förlängda svarstider för flödescytometriska analyser och genotypningar under vecka 14 och 15, 2021

2021-03-29

Klinisk kemi och farmakologi (KKF) genomför stora förändringar i sin instrumentpark under första halvåret 2021.

Ny metod för TBE IgG och IgM serologi (antikroppspåvisning)

2021-03-23

Nyhet från Klinisk mikrobiologi.

Förtydligande av namn på odlingsundersökningar i Cosmic

2021-03-08

Nyhet från Klinisk mikrobiologi

Ny analysmetod för katekolaminer och metoxikatekolaminer i urin

2021-03-04

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Ny enhet och nya gränsvärden för analys av kiralt amfetamin

2021-03-04

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Ändringar på Klinisk kemi och farmakologi vid Lasarettet i Enköping 17/3 2021

2021-03-04

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Längre svarstider för Blodcentralens prover om de skickas via klinisk kemi och farmakologi

2021-01-25

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin