Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Ändrade analystider för luftvägsvirus, stort block

2024-02-26

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Ny analys: PLA2R-ak och THSD7A-ak

2024-02-07

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Difteri odling blir skickeprov 6 februari 2024

2024-02-01

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Förändring av ANA-utredningen vid Akademiska sjukhuset införs 6 februari 2024

2024-01-31

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Angående konsultationer av thyreoideapreparat

2024-01-19

Nyhet från klinisk patologi.

Ny analys: Feces- Elastas

2024-01-18

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Förändringar vid analys av dialysvatten

2023-12-21

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

TBE IgG kvantitativ analys införs 14 december 2023

2023-12-08

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Parvovirus, serologi blir kvantitativ

2023-12-08

Nyhet från klinisk mikrobiologi.