Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Verksamhet vid klinisk mikrobiologi under midsommarhelgen 2020

2020-06-18

Nyhet från klinisk mikrobiologi

Förändrat svarsformat för Saliv-Kortisol

2020-06-17

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Barnreferensintervall för P-N-terminalt pBNP införs

2020-06-08

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi

Meddelande om patologmedverkan vid MDK sommaren 2020

2020-06-23

Nyhet från Klinisk patologi

Ändrad rörtyp vid provtagning av Chromogranin A

2020-05-20

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Barnlab stängt fredag 22:a maj

2020-05-13

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi