Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Ny metod för analys av MBL

2024-06-14

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

HCV-genotypning under sommaren

2024-06-10

Nyhet från klinisk mikrobiologi

Helblod för transfusion vid blödningar

2024-05-30

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Bakterier svaras ut på luftvägsvirus, stort block

2024-05-22

Nyhet från Klinisk mikrobiologi

Nyheter klinisk genetik april 2024

2024-05-08

Nyhet från klinisk genetik.

Information om borttag av hematopatologjourtelefon

2024-04-22

Nyhet från klinisk patologi.

Hantering av SVF-prover till klinisk patologi

2024-04-18

Nyhet från klinisk patologi.

Nya referensintervallerna för IGF-1 i serum

2024-04-16

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Förändrat utbud av missbruksanalyser

2024-04-12

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.