Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Leveransproblem för analysen vasoaktiv intestinal peptid (VIP)

2019-07-17

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Nyheter angående prover till Klinisk genetik v.27-32

2019-06-27

Nyhet från klinisk genetik.

HCV genotypning och resistensbestämning

2019-06-14

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Punktionscytologiska mottagningen stängd

2019-06-03

Nyhet från klinisk patologi.

Påvisning av Mycoplasma genitalium makrolidresistens – ny metod

2019-05-27

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Rondschema från Klinisk patologi sommaren 2019

2019-05-20

Nyhet från Klinisk patologi.

Verksamhet vid Klinisk mikrobiologi under påsken 2019

2019-04-17

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien.

Ny analysmetod för 5-HIA, HVA och VMA i urin

2019-04-02

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Ändringar i innehållet för analysen Csv- Proteinprofil

2019-04-02

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi