Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Sällsynta dagen 28 februari 2019

2019-01-18

Nyhet från Centrum för sällsynta diagnoser

Ny analys: Zink transporter 8 antikroppar (ZnT8-ak)

2019-01-10

Nyhet från Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Råd om luftvägsvirusdiagnostik

2018-12-18

Nyhet från klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Verksamhet vid Klinisk mikrobiologi under jul-, nyårs- och trettondagshelgerna 2018/2019

2018-12-20

Nyhet från klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Förändringar i Analysutbud - Odling

2018-12-12

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Förlängda svarstider på Klinisk patologi

2018-11-26

Nyheter från klinisk patologi

Nya analyser; S-Metadon och S-Buprenorfin samt U-Fentanyler (screen)

2018-10-30

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Anaplasma serologi införes på Klinisk mikrobiologi

2018-10-01

Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien