Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Ny analysmetod för Meningoencefalit införs 221213

2022-12-09

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Nytt provtagningsmaterial för VRE-analys

2022-12-08

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Förändring avseende S-beta CrossLaps och S-Osteokalcin

2022-12-02

Nyhet från klinisk kemi och farmakolog

Luftvägsvirus Litet block, PCR utökas

2022-11-22

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Byte av instrument för analys av komplementfaktorer och IgG subklasser

2022-11-17

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Syfilisverifiering med TPPA byts mot metoden TPHA

2022-11-16

Nyhet från klinisk mikrobiologi

Förändring vid analys av HIT (Heparin-inducerad trombocytopeni)-antikroppar

2022-11-11

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Pinnen ska vara kvar i eSwab röret - bakterieanalyser

2022-10-18

Nyhet från klinisk mikrobiologi.