Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

KG Sommarbrev 2022

2022-07-08

Under semesterperioden har Klinisk genetiks laboratorium lägre bemanning än normalt. Det kan innebära längre svarstider för icke akuta prover.

Förlängda svarstider för gynekologisk cellprovstagning

2022-06-28

Nyhet från klinisk patologi

Rapportering av (B)Erc-Hemoglobin [MCHC] upphör

2022-06-15

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Nyheter från klinisk genetik juni 2022

2022-06-08

Nyhet från klinisk genetik.

Förändring av utredningsgången för cirkulerande autoantikroppar vid bullösa hudsjukdomar

2022-05-04

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Ny beräknad analys; P-non-HDL-kolesterol

2022-05-02

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Analys av Aquaporin 4 antikroppar utökas med MOGantikroppar

2022-04-27

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.