Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Problem med datum på sidan

Just nu visas fel datum på nyheterna från Akademiska laboratoriet. Vi felsöker problemet och arbetar för att hitta en lösning.

Ny metod för Mycoplasma IgG och IgM införs 21-10-13

2022-06-15

Nyhet från Klinisk mikrobiologi.

Ändrade öppettider tisdag 12:e oktober på provtagningen, ingång 70 bv

2022-06-15

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi.

Minskad analysfrekvens av S-Sulfametoxazol ("sulfa")

2022-06-15

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Ny metod för Helicobacter IgG införs 21-09-08

2022-06-15

Nyhet från Klinisk mikrobiologi

Barnlaboratoriet och barnprovtagning ing 70

2022-06-15

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Ny rutin vid utredning av vaskulitassocierade autoantikroppar

2022-06-15

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Tillfälligt stopp för analys av antikroppar mot SARS-CoV-2

2022-06-15

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Sommarbrev klinisk genetik

2022-06-15

Nyhet från klinisk genetik.