Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Försenade/uteblivna provsvar på utvidgad fecesdiagnostik

2023-02-09

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Specifikt IgE som utgått ur sortimentet

2023-02-08

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin

S-Aciklovir, P-Ceftazidim och P-Isavukonazol blir beställningsbara i Cosmic

2023-02-07

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi

Vid beställning av difteriodling, kontakta alltid laboratoriet först

2023-02-02

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien.

Svalgodling av arcanobakterier blir skickeprov

2023-02-02

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien.

Clostridium difficile har bytt namn till Clostridioides difficile

2023-02-02

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien.

Enterovirus serologi och influensa A+B serologi upphör.

2023-01-30

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Ny analysmetod för Meningoencefalit införs 221213

2022-12-09

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Nytt provtagningsmaterial för VRE-analys

2022-12-08

Nyhet från klinisk mikrobiologi.