Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Nyhetsbrev Klinisk genetik september 2023

2023-09-15

Nyhet från Klinisk genetik

Förändring av covid-19 (SARS-CoV-2) serologi från den 7 september 2023

2023-09-05

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Angående externa konsultationer av hudpreparat

2023-08-15

Nyhet från klinisk patologi.

Angående konsultationer av thyreoideapreparat

2023-06-20

Nyhet från klinisk patologi.

Luftvägsvirus PCR, litet block kommer fr.o.m v. 25 analyseras 3 ggr/v

2023-06-16

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Förlängda svarstider från autoimmunitet och allergi

2023-06-15

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Sommarbrev 2023

2023-06-08

Nyhet från Klinisk genetik.

Utökad genotypning av HPV - Cervixcancerscreeningprogrammet

2023-05-31

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Metod för utvidgad TBE-serologi (SMIA), nu beställningsbar i Cosmic

2023-05-26

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien