Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Information om punktionscytologiska mottagningen

2019-09-24

Nyhet från Klinisk patologi

Ny analysmetod för S-Östradiol, känslig (skickeprov)

2021-02-10

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

P-Meropenem, P-Piperacillin och P-Cefotaxim blir beställningsbara i Cosmic

2021-02-17

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Nyheter. Missbruksanalyser i urin - nya kommentarer och gränser

2019-09-19

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Förändringar blododlingar

2020-09-02

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

HCV genotypning och resistensbestämning

2019-06-14

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Påvisning av Mycoplasma genitalium makrolidresistens – ny metod

2019-05-27

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Ändringar i innehållet för analysen Csv- Proteinprofil

2019-04-02

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Information angående förändringar i rapportering av resistensbestämningar

2021-02-17

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien