Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Införandet av digital patologi inom hematopatologi och cytologilinjen

2024-02-02 15:57

Nyhet från klinisk patologi.

Hematopatologi och cytologilinjen vid klinisk patologi, Akademiska sjukhuset kommer att införa digital patologi från 5 februari 2024.

Detta kan medföra viss fördröjning av provsvar men vi arbetar för att akuta-, snabbsvar- och SVF svarstiderna inte påverkas. Vi gör detta diagnostiska skifte mot digitalisering då det på sikt leder till ett bättre flöde och snabbare handläggning av fall.

Vi ber er att ha överseende under denna period.

Sylwia Libard
Medicinskt ledningsansvarig
Överläkare, Sektionschef
Klinisk patologi
Telefon 018-611 38 2