Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Problem med datum på sidan

Just nu visas fel datum på nyheterna från Akademiska laboratoriet. Vi felsöker problemet och arbetar för att hitta en lösning.

Åldersanpassade referensintervall för P-Fibrin, D-dimer

2022-06-15

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Införande av nya metoder för klamydia/gonorré och Mycoplasma genitalium 2020

2022-06-15

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Ny prislista 2020 Klinisk kemi och farmakologi

2022-06-15

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi

Nya referensintervall för (B)Erc-Retikulocyter samt Ret(B)-MCH(Hemoglobin)

2022-06-15

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi

Ändring i analysen tromboelastografi (TEG) from 2019-12-17

2022-06-15

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Ändring av analyssortiment på Klinisk Patologi

2022-06-15

Nyheter från Klinisk patologi

Införande av nya metoder för Klamydia/Gonorré och Mycoplasma genitalium 2019

2022-06-15

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien