Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Ändringar i innehållet för analysen Csv- Proteinprofil

2019-04-02

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Information angående förändringar i rapportering av resistensbestämningar

2019-03-28

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Ny analys: Zink transporter 8 antikroppar (ZnT8-ak)

2019-01-10

Nyhet från Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Råd om luftvägsvirusdiagnostik

2018-12-18

Nyhet från klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Förändringar i Analysutbud - Odling

2018-12-12

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Anaplasma serologi införes på Klinisk mikrobiologi

2018-10-01

Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Förändrat utseende av svarslayout för Klinisk Mikrobiologi – Virologavdelningen

2018-08-28

Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Ett laboratoriedatasystem (LIMS) för Klinisk mikrobiologi -samtliga analyser

2018-08-21

Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Förändrad svarslayout för dialysvatten och hygienprover

2018-08-07

Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Förändrad svarslayout i Cosmic för Klinisk mikrobiologi - odlingssvar

2018-06-14

Nyheter från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien