Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ny metod för påvisning av TBE-antikroppar (TBE SMIA) införs 21-05-20

2021-05-19 14:37

Nyhet från klinisk mikrobiologi

TBE SMIA (suspension multiplex immunoassay) är ett serologiskt test för påvisande av antikroppar mot fästingburen encefalit. Metoden kan i hög grad särskilja immunsvar efter infektion från immunsvar efter enbart vaccination. Det sker genom att IgG och IgM-antikroppar, dels mot helvirus-antigen (WV), dels mot icke-strukturellt protein 1 (NS1) -antigen påvisas. NS1-antigen komponent anses inte finnas med i använda vacciner, vilket innebär att antikroppssvar mot NS-1 talar för infektion.
Metoden är publicerad, Eurosurveillance 2017.

Denna analys är avsedd att komplettera laboratoriets ordinarie TBE. Det gäller egna utredningar på klinisk mikrobiologi såväl som externa utredningar från andra laboratorier.

Exempel på användningsområden kan vara misstanke på TBE-infektion hos nyligen vaccinerad eller misstanke om vaccinationsgenombrott.

Vid frågor kontakta klinisk mikrobiologi:

Bo Albinsson
Medicinskt ansvarig
018-611 96 15

Saiedeh Berenjian
Ansvarig mikrobiolog
018-617 14 52

Petra Sandell
018-617 38 83