Förändringar av funktionsundersökning av iohexolclearance och per oral glukosbelastning (OGTT)

2021-05-18 13:50

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi

Från och med 2021-05-18 kommer njurmedicin ta över undersökningen för
bestämning av Glomerulär filtration [GFR] med iohexol. Proverna kommer
fortsatt skickas till Klinisk kemi och farmakologi (KKF) för iohexolanalys och
beräkning av GFR. Avseende njurdonationsutredningar kommer Njurmedicin
även utföra per oral glukosbelastning, medan KKF fortsätter att utföra
undersökningen på övriga patientgrupper.

Adress:
Undersökningen utförs tills vidare på samma ställe som tidigare:
Funktionsundersökningar, provtagningen ingång 70, bv. Tel: 14273
Remiss:
Skicka vårdbegäran via Cosmic till Njurmedicin så hör vi av oss angående
tidbokning. På vårdbegäran ska patientens vikt, längd, P-Kreatinin (ej äldre än 2 mån) och/eller P-Cystatin C framgå, samt om patienten har rubbad vätskebalans.
Patienten får inte ha genomgått röntgenundersökning med intravenös
kontrasttillförsel under de senaste fyra dygnen.

Xiaoyan Xu
Specialistläkare
Klinisk kemi och farmakologi
Telefon: 018-6114243

Torbjörn Åkerfeldt
Överläkare, MLA
Klinisk kemi och farmakologi
Telefon: 018-6114272

Johanna Grape
Avdelningschef njurmedicinsk öppenvård
Njurmedicin
Telefon 018-6114276

Maria Eriksson Svensson
Professor, överläkare
VO Specialmedicin/Njurmedicin
Telefon 018-6173540