Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Ändring av analyssortiment på Klinisk Patologi

2019-11-18

Nyheter från Klinisk patologi

Införande av nya metoder för Klamydia/Gonorré och Mycoplasma genitalium 2019

2019-11-04

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

S-Olanzapin, ny läkemedelsanalys i Uppsala

2019-10-31

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi

Möjlighet att beställa absolut GFR införs

2019-10-29

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Ny typ av plasma för transfusion

2019-10-23

Nyhet från Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Gynekologisk cellprovtagning

2019-10-17

Nyhet från Klinisk patologi

Information om punktionscytologiska mottagningen

2019-09-24

Nyhet från Klinisk patologi

Ny analysmetod för S-Östradiol, känslig (skickeprov)

2019-09-20

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

P-Meropenem, P-Piperacillin och P-Cefotaxim blir beställningsbara i Cosmic

2019-09-19

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Nyheter. Missbruksanalyser i urin - nya kommentarer och gränser

2019-09-19

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi