Försenade provresultat på P-Homocystein

2022-03-23 16:31

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

På grund av leveransproblem hos leverantör kan klinisk kemi och farmakologi nu inte utföra
några analyser av P-Homocystein. Det gäller prover tagna 22 mars och framåt. Leverans
förväntas i slutet av kommande vecka, v13. Prover lagras på laboratoriet till dess.
Vid behov av snabbare provsvar hos enskild patient var god kontakta laboratoriet så att vi kan
skicka till annat lab för analys.


Peter Ridefelt
Överläkare
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 37 07