P Transferrinmättnad, ny enhet

2022-02-11 08:35

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Från 15 februari ändras enheten för P-Transferrinmättnad. Ny enhet blir fraktion (ersätter tidigare %). Detta innebär att analysen får nya koder och återfinns på en ny rad i Cosmic.

Ändringen görs enligt nya nationella rekommendationer från Equalis (1), och har som syfte att underlätta informationsutbyte mellan olika regioner i Sverige, t ex via NPÖ, Nationell pa-tientöversikt.

Peter Ridefelt
Överläkare
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 01 40