Sputum-ECP utgår från analyssortimentet

2022-01-13 13:25

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

På grund av mycket låg efterfrågan samt reagensproblem tas analysen sputum- Eosinofilt katjoniskt protein (ECP) bort från vårt analyssortiment from 2022-02-15.
Serum- ECP finns kvar i vårt analyssortiment tills vidare.

Barbro Persson
Medicinskt ledningsansvarig läkare
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
018 - 611 90 46