Reviderade barnreferensintervall för proteiner och koagulation

2022-03-01 08:19

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

De nya siffrorna för analyserna i P-Proteinprofil utgår från nyligen publicerade nationella rekommendationer från Equalis (1), och tas i bruk 1 mars 2022.
För de yngsta barnen för IgA, och för alla barn och ungdomar för haptoglobin, bör notetras att friska barn kan ha mycket låga halter som ligger under aktuella metoders mätintervall.
För P-Fibrinogen används samma referensintervall för den metod som används i P-Proteinprofil-paketet som för koagulationsanalysen P-Fibrinogen, se nedre delen av meddelandet.