Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Syfilisverifiering med TPPA byts mot metoden TPHA

2022-11-16

Nyhet från klinisk mikrobiologi

Förändring vid analys av HIT (Heparin-inducerad trombocytopeni)-antikroppar

2022-11-11

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Pinnen ska vara kvar i eSwab röret - bakterieanalyser

2022-10-18

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Ny metod för att mäta reumatoid faktor (RF)

2022-09-30

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Ny beställningsrutin för Lätta immunglobulin-kedjor i urin

2022-09-07

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Ny analys: Apkoppsvirus DNA (start under vecka 28)

2022-07-08

Virologavdelningen på Klinisk mikrobiologi erbjuder analys av Apkoppsvirus.
Analysen kommer tidigast vara beställningsbar 2022-07-12.

Förlängda svarstider för gynekologisk cellprovstagning

2022-06-28

Nyhet från klinisk patologi

Rapportering av (B)Erc-Hemoglobin [MCHC] upphör

2022-06-15

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.