Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Minskad analysfrekvens av S-Sulfametoxazol ("sulfa")

2021-09-13

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Ny metod för Helicobacter IgG införs 21-09-08

2021-09-07

Nyhet från Klinisk mikrobiologi

Barnlaboratoriet och barnprovtagning ing 70

2021-08-27

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Ny rutin vid utredning av vaskulitassocierade autoantikroppar

2021-06-24

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Tillfälligt stopp för analys av antikroppar mot SARS-CoV-2

2021-06-24

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Sommarbrev klinisk genetik

2021-06-23

Nyhet från klinisk genetik.

Meddelande om patologmedverkan vid MDK sommaren 2021

2021-06-21

Nyhet från Klinisk patologi