Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Problem med datum på sidan

Just nu visas fel datum på nyheterna från Akademiska laboratoriet. Vi felsöker problemet och arbetar för att hitta en lösning.

Meddelande om patologmedverkan vid MDK sommaren 2021

2022-06-15

Nyhet från Klinisk patologi

Ny metod för serum/likvor HSV/VZV införs 2021-05-20

2022-06-15

Nyhet från klinisk mikrobiologi

Blododlingsflaskor från bioMereieux kan vara defekta

2022-06-15

Nyhet från klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Ny metod för bakteriell fecesdiagnostik införs 210510

2022-06-15

Nyhet från klinisk mikrobiologi

Förlängda svarstider för flödescytometriska analyser och genotypningar under vecka 14 och 15, 2021

2022-06-15

Klinisk kemi och farmakologi (KKF) genomför stora förändringar i sin instrumentpark under första halvåret 2021.