Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Nyheter klinisk genetik april 2024

2024-05-08 08:28

Nyhet från klinisk genetik.

  • Information finns nu om våra kvalitetsregister NOGA och RaraSWED på vår webb Kvalitetsregister för klinisk genetik
  • Klinisk genetik i Uppsala börjar med e-svar. Från och med nu kopplar vi upp oss mot LabPortalen! Vi erbjuder möjligheten att, istället för via posten, ta emot elektroniska svar från oss via LabPortalen. Svaren finns där så fort de är signerade hos oss, och ni kan få notiser via e-post när nytt svar finns att läsa. Ni loggar då in i LabPortalen och skriver ut svaret direkt hos er. För att få e-svar från oss behöver ni göra följande:
  1. Kontakta InfoSolutions på support@infosolutions.se eller 08-511 85 995 för att skapa konton (om ni inte redan har det).
  2. Uppge att ni vill ha e-svar från Klinisk genetik vid Akademiska laboratoriet i Uppsala. InfoSolutions hjälper er.
  3. När ni är klara kommer InfoSolutions meddela oss om att ni kopplat upp er och är redo att ta emot e-svar.
  4. Ni får bekräftelse från InfoSolutions när det är klart och snart därefter kommer våra brevsvar till er upphöra. För ytterligare information, besök: LabPortalen/eRemiss (infosolutions.se)
  • Fysiska mammabrev från klinisk genetik upphör och en digital lösning i 1177 kommer att införas.
  • Helgenomsekvensering, WGS, analyseras ”in house” från och med 2024-04-22.
  • En helautomatiserad CE-IVDR lösning VeriSeq NIPT v2 är nu i drift på kliniken.
  • Använd våra ifyllnadsbara remisser i Cosmic alternativt remisser på vår webb.

Prover och frågor

Om ett prov behöver prioriteras vänligen tydliggör detta på remissen eller kontakta oss. Ange namn och telefonnummer till person i tjänst hos er som kan ta emot svaret.

Akuta frågor besvaras av

Läkare förvärvat: 018-612 20 53
Läkare konstitutionellt: 018-612 20 18
Sjukhusgenetiker förvärvat: 018-611 02 45
Sjukhusgenetiker konstitutionellt: 018-612 20 13, 018-611 24 41 eller 018-611 10 39
Bud och paket till provmottagningen: 018-611 59 46

Övriga, icke akuta frågor till klinisk genetik

Måndag-torsdag klockan 8–11 och 13–15, fredagar klockan 8–11, telefon 018-611 59 40

Under vecka 26–33 har vi begränsad möjlighet att bemanna telefon 018-611 59 40 till endast måndag-fredag klockan 8–11.

Med vänlig hälsning

Rita Borgmästars
Biträdande verksamhetschef
Klinisk genetik
Akademiska laboratoriet