Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Hantering av SVF-prover till klinisk patologi

2024-04-18 07:43

Nyhet från klinisk patologi.

Klinisk Patologi vid Akademiska sjukhuset har vid flertalet tillfällen fått in remisser med felaktig markering av standardiserade vårdförlopp (SVF).

I fall där SVF och nationella vårdprogram ej efterföljs kommer de felaktigt SVF-markerade remisserna att registreras om till snabbsvar och debiteras därefter.

Detta för att respektera den prioriteringsordning som råder vid kliniska cancerfrågeställningar och register-annoteringar av den Svenska cancervården.

Tacksam för förståelse.

Sylwia Libard, sektionschef/överläkare, klinisk patologi, 018-611 38 27

Kristina Nilsson, biträdande verksamhetschef, klinisk patologi, 018-617 41 71