Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Ny beställningsrutin för Lätta immunglobulin-kedjor i urin

2022-09-07

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Ny analys: Apkoppsvirus DNA (start under vecka 28)

2022-07-08

Virologavdelningen på Klinisk mikrobiologi erbjuder analys av Apkoppsvirus.
Analysen kommer tidigast vara beställningsbar 2022-07-12.

KG Sommarbrev 2022

2022-07-08

Under semesterperioden har Klinisk genetiks laboratorium lägre bemanning än normalt. Det kan innebära längre svarstider för icke akuta prover.

Förlängda svarstider för gynekologisk cellprovstagning

2022-06-28

Nyhet från klinisk patologi

Rapportering av (B)Erc-Hemoglobin [MCHC] upphör

2022-06-15

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Nyheter från klinisk genetik juni 2022

2022-06-08

Nyhet från klinisk genetik.

Fördröjda analyssvar klamydia/ gonorré och mycoplasma genitalium

2022-05-06

Nyhet från klinisk mikrobiologi.