Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Problem med datum på sidan

Just nu visas fel datum på nyheterna från Akademiska laboratoriet. Vi felsöker problemet och arbetar för att hitta en lösning.

Blododlingar - nytt undersökningsnamn

2022-06-15

Nyhet från klinisk mikrobiologi

Förändringar rörande missbruksanalyser i urin

2022-06-15

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Förändring av reflextestning för specifikt IgE mot jordnöt och hasselnöt fr o m 14 september 2020

2022-06-15

Nyhet från Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

S-Chromogranin A, ny metod med nivåförändring fr.o.m. 2020-09-28

2022-06-15

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Förändrat svarsformat för Saliv-Kortisol

2022-06-15

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi

Barnreferensintervall för P-N-terminalt pBNP införs

2022-06-15

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi