Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Angående konsultationer av thyreoideapreparat

2023-06-20 13:36

Nyhet från klinisk patologi.

På grund av en tillfälligt ansträngd bemanningssituation inom området endokrin patologi kan sektionen för Klinisk Patologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala dessvärre ej vara er behjälpliga vid konsultationer av thyreoideapreparat fram till januari 2024.

Vi hänvisar er att under denna period i stället skicka era konsultationsfall till en annan klinik med nödvändig kompetens inom endokrin patologi. Fall inkommande efter 2023-06-18 kommer därför att skickas tillbaka till inremittenten.

Vi ber om ursäkt för besväret och tackar för gott samarbete och hoppas på nytt kunna ta emot dessa fall efter årsskiftet.


Med vänliga hälsningar,

Sylwia Libard
Medicinskt ledningsansvarig
Överläkare, PhD
Klinisk patologi
Telefon 018-611 38 27
Sylwia.libard@akademiska.se