Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Fortsättning gällande införande av digital patologi på klinisk patologi

2023-04-17 08:37

Nyhet från klinisk patologi.

I samband med det fortsatta införande av digital patologi kommer det tyvärr att medföra att vissa provsvar fördröjs. Huvuddelen av patologin kommer därefter att vara digital och kvarvarande delar, exempelvis hematopatologi, kommer att ansluta under hösten.

Vi gör detta skifte mot digitalisering då det på sikt leder till ett bättre flöde vilket i sin tur genererar förbättrade svarstider och underlättar vid MDK.

Handläggning av SVF, snabbsvar och fryssnitt kommer fortsättningsvis att prioriteras och beröras minimalt av eventuella förlängda svarstider.

Planerat startdatum för införandet är 2023-04-17.

Tommie Olofsson
Verksamhetschef
Klinisk patologi

Sylwia Libard
Överläkare/MLA
Klinisk patologi