Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Desinfektionskontroll av endoskop införs 23-05-22

2023-05-22

Nyhet från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Ny analysgrupp Trc(B)-indices (MPV, IPF) och ny analys B-Trombocyter Citrat

2023-04-17

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi

Transfusionsmedicin ändrar innehållet i blodkomponenten ”Trombocyter”

2023-04-04

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Införande av digital patologi på klinisk patologi

2023-02-22

Nyhet från klinisk patologi

Användning av verifierande-test för HCV-antikroppar begränsas

2023-02-21

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Analysen HSV IgM kommer inte längre vara beställningsbar

2023-02-09

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Försenade/uteblivna provsvar på utvidgad fecesdiagnostik

2023-02-09

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Specifikt IgE som utgått ur sortimentet

2023-02-08

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin

S-Aciklovir, P-Ceftazidim och P-Isavukonazol blir beställningsbara i Cosmic

2023-02-07

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi