Nyheter från Akademiska laboratoriet

Här samlas nyheter från Akademiska laboratoriet och dess fem sektioner: Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi och farmakologi, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien samt Klinisk patologi.

Länka till denna sida från er webbplats för att hålla er uppdaterade om vad som är aktuellt på Akademiska laboratoriet.

Problem med datum på sidan

Just nu visas fel datum på nyheterna från Akademiska laboratoriet. Vi felsöker problemet och arbetar för att hitta en lösning.

Nyhet från klinisk genetik februari 2022

2022-06-15

Nyhet från klinisk genetik.

Sputum-ECP utgår från analyssortimentet

2022-06-15

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

PCR-typning av Delta/Omicron avslutas 22-01-12

2022-06-15

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Uppdaterat analysutbud för konstitutionella sjukdomar

2022-08-01

Nyhet från klinisk genetik.

Nyheter från klinisk genetik

2022-06-15

Nyhet från klinisk genetik.

Provrörsbyte - urinodlingar på klinisk mikrobiologi

2022-06-15

Nyhet från Klinisk mikrobiologi

B-Hydroxiklorokin utgår från analyssortimentet

2022-06-15

Nyhet från Klinisk kemi och farmakologi.