Analysen U Tramadol (screen) läggs ner

2022-02-11 12:54

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Tillverkaren av reagenser till analysen har lagt ner tillverkningen, och något rimligt alternativ saknas.

Redan lagda analysbeställningar kommer att omvandlas till U-Tramadol (verif). Detta innebär en lite längre svarstid, men betydligt bättre träffsäkerhet, då screeningmetoden gav en del falskt negativa svar. Totalt sett återfinns tramadol i c:a 3% av proverna som når oss.

Torbjörn Åkerfeldt
Överläkare, MLA
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 42 72

Gabriella Scordo
Överläkare
Medicinsk kunskapsansvarig missbruksanalyser
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 91 76