Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Transport-rör multiCollect ™ ska ej användas för blåsmaterial och HSV 1+2 och VZV DNA PCR

2022-03-10 14:17

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Brist på provtagnings-set har upphört och vi återgår till rekommenderat transport-rör enligt provtagningsinstruktionen (labhandbok.se eller “Sök analys”). Felaktigt taget prov orsakar merarbete på laboratoriet och kommer därför att makuleras.

Saknas lämpligt transportrör ska laboratoriet kontaktas för rådgivning innan provtagning (018-611 28 25).

Rekommenderat provtagningsmaterial:

Provtagningsset för virus (UTM) - Röd kork – 3 ml.
Varuförsörjningens artikelnummer 61323

För rådgivning angående provtagning 018-611 28 25.

Kåre Bondesson
Läkare, Klinisk virolog
018-611 55 92

Petra Sandell
Informatör
018-617 38 83