Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ventrombosutredning reviderad

2022-02-11 08:40

Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.

Från 15 februari 2022 tas koagulationsfaktor VIII bort ur den standardiserade profilen, Ventrom-bosutredning, som finns beställningsbar i Region Uppsalas Cosmic.

Vid beställning av Cosmics Ventrombosutredning utförs nedanstående analyser och en samlad läkarbedömning görs:

  • P-CRP
  • P-PK, P-APT-tid
  • P-Antitrombin, P-Protein C, P-Protein S
  • P-Lupus antikoagulans
  • Faktor V, genotyp, Protrombin, genotyp

Utöver ovanstående analyser som ingår i profilen Ventrombosutredning kan även separata beställningar av S- Kardiolipin antikroppar samt S- Beta2-glykoprotein antikroppar övervägas.

Fram till feb 2022 ingick även koagulationsfaktor VIII i ventrombosutredningsprofilen. FVIII är nu bortplockad, men kan användas i utvalda fall vid önskemål om utvidgad utredning, t ex hos yngre patient med oprovocerad venös trombos eller hereditär belastning där inte annat fynd i koagulationsutredningen påvisats.

Peter Ridefelt
Överläkare
Klinisk kemi och farmakologi
018-611 0140