Försenade provsvar för klamydia/gonorré/mycoplasma genitalium, 210603

2021-06-04 15:41

Nyhet från klinisk mikrobiologi

På grund av att diagnostiken legat nere i en veckas tid är PCR-analyser för Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae/Mycomplasma genitalium försenade.

Diagnostiken beräknas komma igång igen inom kort, exakt datum kan ej ges.

Kontakta laboratoriet vid behov, i första hand expedition 139 16 (018 611 39 16).

 

Björn Herrmann                                    Lovisa Ivarsson

Metodansvarig                                    Medicinskt ansvarig

018-611 39 52                                       018-611 91 54