Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ny metod för att mäta reumatoid faktor (RF)

2022-09-30 08:27

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Från och med 2022-10-04 byter laboratoriet metod för att mäta reumatoid faktor (RF), en analys som fr. a. används vid utredning av misstänkt reumatoid artrit (RA).

Hittills har vi använt nefelometri, en metod som fr a. detekterar den diagnostiskt viktigaste IgM-isotypen av RF. I fortsättningen kommer vi att mäta RF med enzymatisk immunoassay som enbart detekterar IgM RF. Referensområdet ändras och blir i fortsättningen <5 internationella enheter/mL (IE/mL). Man kommer därför inte att kunna jämföra kvantitativa nivåer av RF mätt med den tidigare och den nya metoden. Både den nuvarande och kommande metoderna uppfyller klassifikationskriteriernas krav att den diagnostiska specificiteten jämfört med friska kontroller ska vara >95%.

Analysen kommer liksom tidigare att utföras två gånger per vecka.

Förändringen har diskuterats tillsammans med företrädare för reumatologkliniken, Akademiska sjukhuset.

Denna förändring kommer med kort framförhållning, då tillverkarna av tidigare använda reagenser nyligen meddelat att dessa reagenser inte kan tillhandahållas under hösten 2022.

Johan Rönnelid
Överläkare
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
018-6114182
johan.ronnelid@igp.uu.se