Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Syfilisverifiering med TPPA byts mot metoden TPHA

2022-11-16 07:37

Nyhet från klinisk mikrobiologi

Den 21 november byter KMB ut ett av de serologiska konfirmationstesterna vid syfilisdiagnostik, TPPA (Treponema pallidum partikelagglutination), mot en snarlik metod som betecknas TPHA (Treponema pallidum hemagglutination).
Principen för metoderna är densamma och bytet orsakas av att tillverkaren avslutar sin försäljning av TPPA på den europeiska marknaden till följd av det nya IVDR direktivet.
Provresultaten kommer anges på samma sätt med motsvarande titrar och bedömningen av resultatet blir densamma.

Kenneth Nilsson,överläkare, Klinisk mikrobiologi
Katarina Wallménius, mikrobiolog
018-611 06 24
Petra Sandell, informatör
018-617 38 83