Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ny metod för resistensbestämning av Aspergillus species från 2022-11-01.

2022-10-24 07:32

Nyhet från klinisk mikrobiologi

Resistensbestämning av Aspergillus species kommer att utföras med Sensititre YeastOne, en buljongspädningsmetod där svampens tillväxtförmåga i brunnar innehållande buljong och seriespädningar av olika antimykotika undersöks (s.k. broth microdilution). MIC-värdet definieras som den lägsta koncentrationen (i mg/L) av ett antimykotiskt medel som inhiberar
tillväxt. De antimykotiska medel som kommer att testas för är Vorikonazol, Itrakonazol, Posakonazol samt Amphotericin B.

Övriga mögelarter och preliminärt resistenta stammar av Aspergillus sp. kommer fortsatt att skickas till Karolinska Universitetslaboratoriet för resistensbestämning med referensmetod enligt EUCAST.

Vid frågor kontakta klinisk mikrobiologi:


Beatrice Widman, medicinskt ansvarig
018-611 37 73

Joanna Gradin, infektionsbiolog
018-611 39 47

Petra Sandell, informatör
018-617 38 83