Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Ny analysmetod för Meningoencefalit införs 221213

2022-12-09 13:29

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Införandet av den nya metoden (BioFire FilmArray) innebär förbättrad diagnostik och kortare svarstider för samhällsförvärvad akut meningoencefalit. Undersökningen beställs i Cosmic under ”CSV Meningoencefalit-block”. Metoden är en kvalitativ snabb-PCR med en panel som omfattar 14 agens:

  • Bakterier (Meningokocker, Pneumokocker, Hemofilus influenzae, E. coli K1, GBS, Listeria monocytogenes,)
  • Virus (CMV, Enterovirus, HHV-6, HSV-(1 och 2), Parechovirus, VZV)
  • Jästsvamp (Cryptococcus neoformans/gattii)

Detta ökar möjligheten för diagnostik av sjukdomsbringande agens som särskilt drabbar barn och immunsupprimerade individer.

Svarstiden för Listeria förkortas påtagligt eftersom analysen tidigare utförts på externt laboratorium. Det kommer också gå att få snabbare svar på HHV-6, men notera att resultatet endast svaras ut på specifik fråga (väljs som alternativ i rullista vid beställning i Cosmic). HHV-6 kan fortsatt även beställas som enskild undersökning men skickas då till externt lab, vilket medför längre svarstid. Därför rekommenderar vi att man i första hand väljer meningoencefalit-blocket, särskilt om frågeställningen gäller flera agens.

Trots att panelen är bred vill vi påminna om att tidigare provrutiner fortfarande gäller. Prover med frågeställningen bakteriell meningit bör ALLTID kompletteras med CSV-odling. Om misstanken är virusencefalit rekommenderar vi att bifoga ett serumrör för att ge möjlighet till kompletterande analyser.

Om misstanken är kryptokockmeningit, bör i första hand mikroskopi, antigentest och odling utföras som tidigare. Men under jourtid och på oklara fall kan meningoencefalit-blocket vara ett komplement.

För ytterligare upplysning och information, kontakta gärna mikrobiologen: 018-611 39 16.

Simon Elveborg
Specialist.läk klinisk mikrobiologi och infektionssjukdomar
072-212 20 41

Petra Sandell
Informatör
018-617 38 83