Byte av instrument för analys av komplementfaktorer och IgG subklasser

2022-11-17 16:00

Nyhet från klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Under hösten kommer vi att ersätta vår befintliga nefelometer (Immage 800, Beckham Coulter) med en Atellica NEPH 630 från Siemens Healthineers. Med instrumentbytet sker även byte av reagens. Vårt utvärderande och förberedande arbete gör att vi inte behöver ändra några referensintervall annat än för IgG4. Nytt referensintervall för IgG4 blir <2,0 g/L för vuxna. En viss nivåskillnad mellan gamla och nya svar kan dock förekomma för övriga analyser.

Först ut att flyttas över till Atellica NEPH 630 är analys av komplementfaktor B, därefter IgG4 för att sedan följas av resterande analyser av komplementfaktorer och IgG subklasser.

Vi är tacksamma för synpunkter. För frågor och information kontakta oss gärna.


Barbro Persson
Bitr överläkare, MLA
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
018-611 90 46

Bo Nilsson
Överläkare, metodansvarig läkare