Pinnen ska vara kvar i eSwab röret - bakterieanalyser

2022-10-18 11:50

Nyhet från klinisk mikrobiologi.