Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Luftvägsvirus Litet block, PCR utökas

2022-11-22 13:34

Nyhet från klinisk mikrobiologi.

Luftvägsvirus Litet block, PCR är en undersökning som innehåller olika antal analyser under året. Detta beror på varierande behov och kapacitet på laboratoriet. Inför den kommande luftvägsvirus-säsongen kommer SARS-CoV-2 att kompletteras med Influensa A-, B- och RS-virus. PCR-typning av påvisade SARS-CoV-2 med PCR utförs som tidigare vid behov för att förbättra förutsättningar för riktad smittspårning och urval inför sekvensering.

Kåre Bondeson
Överläkare
Klinisk mikrobiologi
070-611 48 24