Vårdförbundets blockad påverkar vården

Läs hur det kan påverka dig

Förändring avseende S-beta CrossLaps och S-Osteokalcin

2022-12-02 10:14

Nyhet från klinisk kemi och farmakolog

Som en följd av liten efterfrågan under senare år kommer analyserna S-beta CrossLaps (CTx) och S-Osteokalcin att fr.o.m. 2022-12-06 istället bli skickeprovsanalyser till Karolinska Universitetslaboratoriet. Analyserna utförs där med andra metoder än de som har använts vid KKF. Mätresultat kan därför komma att skilja jämfört med tidigare och nya referensintervall gäller.

Johan Saldeen
Specialistläkare
Klinisk kemi och farmakolog