Fertilitetsbevarande behandling

Vårdpersonal tar blodtryck.

Vissa medicinska behandlingar medför risk för skada på patientens gonader (äggstockar och testiklar) med infertilitetsproblematik efter avslutad behandling. Det kan därför finnas behov av att tillvarata spermier, ägg eller äggstocksvävnad innan en sådan behandling påbörjas.

Exempel på behandlingar som kan nedsätta spermie- eller äggstocksfunktionen är behandling med cellhämmande medel och strålbehandling. De vanligaste sjukdomarna där dessa behandlingar kan behöva användas är testikelcancer, bröstcancer, malignt melanom, cervixcancer, non-Hodgkins lymfom och leukemi, men även andra sjukdomstillstånd. Personer med könsdysfori kan erhålla fertilitetsbevarande åtgärder innan könskorrigerande behandling. 


De åtgärder som kan bli aktuella för att bevara fertiliteten är:

  • Nedfrysning av spermier, får sparas tills man fyller 56 år
  • Nedfrysning av obefruktade ägg, får förvaras tills man fyller 45 år
  • Nedfrysning av befruktade ägg, får förvaras i högst tio år men dispens om förlängning kan sökas från Socialstyrelsen
  • Nedfrysning av äggstocksvävnad
  • Trachelectomi, vid livmoderhalscancer


Rutiner för fertilitetsbevarande åtgärder

  • Patientens onkolog eller annan behandlande läkare skriver en remiss till reproduktionscentrum, vid brådskande fall med behov av snar åtgärd krävs även telefonkontakt
  • När ägg eller äggstocksvävnad ska tillvaratas bokas snarast tid för läkarbesök för bedömning och information om vad som kan vara lämplig åtgärd
  • Samråd sker oftast med den behandlande läkaren innan definitivt ställningstagande görs
  • För nedfrysning av spermier får man inte ha fyllt 56 år
  • För nedfrysning av obefruktade ägg ska man vara under 40 år