Förlängd förvaringstid för befruktade ägg

Från och med den 1 januari 2019 får ett befruktat ägg förvaras fryst i högst tio år i stället för fem år.

Du som har befruktade ägg som frystes ned mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2018 omfattas av de nya bestämmelserna och du behöver därför inte ansöka om en förlängning av frystiden.

Även du som tidigare har ansökt om förlängd frystid hos Socialstyrelsen och har fått ett beslut om förlängning som understiger tio år omfattas av de nya bestämmelserna. Du behöver inte kontakta Socialstyrelsen utan de nya bestämmelserna gäller oavsett tidigare beslut från Socialstyrelsen och de befruktade äggen får förvaras nedfrysta i sammanlagt tio år.

Socialstyrelsen får enligt de nya bestämmelserna, om det finns synnerliga skäl, även medge att tiden för förvaring av de befruktade äggen förlängs efter att tio år har gått.

Frysförvaringen är kostnadsfri de fem första åren. Kostnaden för eventuell frysförvaring därefter kommer att debiteras den som finansierar behandlingen, alltså hemregionen om behandlingen är offentligt finansierad eller dig/er om behandlingen är privatfinansierad. För ytterligare information om aktuell kostnad se prislistan under blanketter.