Äggdonation

Äggdonation är en effektiv behandling vid barnlöshet hos kvinnor som inte har egna fungerande ägg. Behandlingen förutsätter att friska kvinnor donerar ägg.

Genom en ny lag blev äggdonation möjlig i Sverige från 1 januari 2003. Behandling får endast utföras på universitetssjukhus.

När kan behandlingen påbörjas?

Behandling kan påbörjas efter läkar- och kuratorsbesök när det finns tillgänglig donator. Donationsteamet fattar beslut om godkännande efter bedömning i varje enskilt fall.

Kötiden för äggdonation är beroende på tillgången till donatorer. Äggdonation omfattas inte av vårdgarantin.

Ni kan ha en "egen", känd donator. Vi rekommenderar då korsdonation, det vill säga att den donator som ni identifierat donerar till anonym mottagare och ni får ägg från en annan anonym donator.

Barnet har rätt att veta sitt ursprung

I Sverige har man beslutat att barn som tillkommit genom äggdonation har rätt att få veta sitt genetiska ursprung. Barnet kan vid mogen ålder söka sitt genetiska ursprung. Det innebär att barnet kan kontakta donatorn i framtiden.

De par som mottar donerade ägg ska berätta för barnet hur det kommit till. Barnet kan sedan söka upp den klinik där donationen utförts för att få information om donatorn. Donatorn är helt anonym för mottagarparet likaså är mottagarparet helt anonym för donatorn. Donatorn har vare sig juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet.

På kunskapsguiden.se finns information utgiven av Socialstyrelsen om hur du kan prata med barn om deras genetiska urpsrung.