Äggdonator

Att anmäla ditt intresse innebär inte att du måste bli donator, men det är en
möjlighet att få veta mer. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Att vara äggdonator

Som donator bör du vara anonym för det behandlade paret. Om du vill kan du få veta om graviditet uppstått och om graviditeten resulterat i en förlossning. I övrigt lämnas inga detaljerade uppgifter om resultatet av de behandlingar som utförs med de donerade äggen. Det är den behandlande läkaren som tillsammans med barnmorskan, väljer till vem som äggen ska doneras. Donatorns utseende, hår- och ögonfärg, samt kroppskonstitution bör likna den mottagande kvinnans.

Vad gäller för dig som donator?

För att kunna donera måste du vara en frisk kvinna mellan 23 och 36 år. Som donator måste du regelbundet, med hjälp av blodprov, testas mot några smittsamma sjukdomar HIV, HTLV I och II, gulsot och syfilis. Alla donatorer måste vara smittfria och i övrigt friska. Innan du accepteras som donator intervjuas du av läkare och kurator. De första infektionsproverna måste tas minst 6 månader innan donationen sker.

Lag och föreskrifter

Lagen som möjliggör behandling med donerade ägg trädde i kraft 1 jan 2003. Den reglerar även donation av spermier. Vid äggdonation sker behandlingarna med så kallad provrörsbefruktning (IVF). I centrum står omtanken om barnet och barnets rätt att i mogen ålder få reda på hur det har kommit till. Barnet har sedan rätt att komma till den behandlande kliniken för att där få reda på donatorns identitet. Donatorn har dock inga andra juridiska eller ekonomiska skyldigheter gentemot barnet. Du får som donator skriva på ett samtycke (tillstånd) till att dina ägg får användas för donation. Likaså måste mannen i paret som tar emot ägg, skriva på ett samtycke varmed han tar på sig faderskapet rent socialt, juridiskt och ekonomiskt.

Barnets rättigheter

Barnet har i mogen ålder rätt att få reda på donatorns identitet. För att om möjligt göra det hela lättare för barnet att lära känna sitt ursprung ber vi varje donator att skriva en kort "levnadsbeskrivning" som kommer att förvaras separat i låst skåp. Levnadsbeskrivningen bör bland annat innehålla uppgifter om familjesituationen, utbildning, yrke, fritidsintressen och dina motiv att donera. Den blir senare tillgänglig för de barn som önskar få mera uppgifter. Vi vill gärna också ha ett kort på dig för att kunna visa upp för barnet. Uppgifterna samlas i donatorns egen journal som hålls hemligstämplad och inlåst i 70 år.

Anhörigdonation

Anhörigdonation är tillåtet men man bör vara restriktiv med detta och förstå innebörden.

Hur sker donationen?

Donatorn genomgår en hormonbehandling med injektioner, precis som vid en provrörsbefruktning för att erhålla flera ägg. Denna hormonbehandling tar cirka 2 veckor.

Ekonomisk ersättning

I samband med äggdonation utbetalas en skattefri ersättning på 8000 SEK. Denna ersättning är ett engångsbelopp och avser täcka eventuella kostnader såsom resor under utredning, behandling och donation. Skulle sjukskrivning till följd av äggdonationen bli aktuell träder sjukförsäkringen, enligt lagen om allmän försäkring, in. Reproduktionscentrum ersätter då den del av donatorns inkomstbortfall som inte täcks av sjuklön/sjukpenning.

Vilka erhåller äggdonation?

Äggdonation erbjuds till par där det inte finns någon annan behandlingsmöjlighet. Det kan vara avsaknad av äggstocksfunktionen på grund av för tidig menopaus (klimakterium före 40 års ålder), genetiska orsaker (till exempel Turners syndrom) eller tidigare cellgift eller strålning på grund av cancer eller annan sjukdom. Äggstockarna kan också ha blivit bortopererade på grund av cystbildning eller infektioner. Andra skäl kan vara dålig äggstocksfunktion som upptäcks i samband med IVF behandling i form av nedsatt äggkvalitet eller bristande äggantal. Parens lämplighet som föräldrar bedöms av läkare och kurator. Kvinnor behandlas upp till 40 års ålder. Kvinnan i paret kan erhålla upp till tre äggdonationer innan behandlingsserien avslutas. Om det finns befruktade ägg nedfrysta från samma donator, kan syskonbehandling erbjudas, men då som egenbetalande.