Spermiedonator

Att anmäla ditt intresse innebär inte att du måste bli donator, men det är en möjlighet att få veta mer. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vad krävs för att bli spermadonator?

  • Att du är frisk
  • Att du helst är mellan 23 och 45 år
  • Inte har någon känd ärftlig sjukdom
  • Lämnar normalt spermaprov

Hur går det till?

Vi startar en utredning med provtagning och samtal. Bland annat pratar vi om varför du vill bli donator, ditt hälsotillstånd och om det finns ärftliga sjukdomar i din släkt.

• För att bli donator får du först lämna ett spermaprov som vi testfryser. Spermierna måste tåla nedfrysning och upptining för att kunna användas för donation och det är inte alla spermier som överlever denna tuffa nedfrysning.

• Om spermaprovet är godkänt bokas du in för samtal hos läkare och kurator. Samtidigt får du lämna urinprov och vi tar blodprover för att se att du inte har smittsamma sjukdomar som klamydia, HIV, HTLV 1 och 2, gulsot (hepatit B och C) och syfilis.

• Om du godkänns som donator får du vid 15-30 tillfällen lämna spermier för nedfrysning inför kommande behandlingar.

• Ett halvår senare får du lämna nya infektionsprover. Är allt bra och du ger oss ett skriftligt samtycke, kan spermierna användas för behandling.

• Som godkänd spermiedonator utbetalas skattefri ersättning om 1,24% av prisbasbeloppet per donationstillfälle.

• Du som donator kan ge upphov till barn i högst sex familjer.

Lag och föreskrifter

I centrum står omtanken om barnet och barnets rätt att i mogen ålder få reda på hur det har kommit till. Barnet har rätt att komma till den behandlande kliniken för att där få reda på donatorns identitet. Donatorn har dock inga andra juridiska eller ekonomiska skyldigheter gentemot barnet. Du får som donator skriva på ett samtycke (tillstånd) till att dina spermier får användas för donation.

Barnets rättigheter

Barnet har i mogen ålder rätt att få reda på donatorns identitet. För att om möjligt göra det hela lättare för barnet att lära känna sitt ursprung ber vi varje donator att skriva en kort "levnadsbeskrivning" som kommer att förvaras separat i låst skåp. Levnadsbeskrivningen bör bland annat innehålla uppgifter om familjesituationen, utbildning, yrke, fritidsintressen och dina motiv att donera. Den blir senare tillgänglig för de barn som önskar få mera uppgifter. Vi vill gärna också ha ett kort på dig för att kunna visa upp för barnet. Uppgifterna samlas i donatorns egen journal som hålls hemligstämplad och inlåst i 70 år.