Ingång 96

I ingång 96 hittar du Akademiska barnsjukhuset och Kvinnosjukvården. Här finns även en kafeteria samt föreläsningssalarna Rosénsalen och Gemzellsalen.

Kiosk och kafeteria, ingång 95-96

Måndag-torsdag kl 8-18, fredag kl 8-16.